Beskrivelse
Bla - Gruset tur-sykkelloype
Rod - Skiloypetrasseer
Svart - Merkede stier
Brun - Umerkede stier / turtips
Hvit - Rulleskil°ype